Poskytované sociální služby

 

Sdružení Romano jasnica provozuje čtyři druhy registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

  • odborné sociální poradenství
  • terénní programy
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi