Poradenské centrum Teplice

 

Název sociální služby:                      Poradenské centrum Teplice
Druh sociální služby:                        sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Provozovatel sociální služby:          Sdružení Romano jasnica
Místo poskytování sociální služby:  Masarykova 314/150, 415 02 Teplice
Vedoucí sociální služby:                   Petr Globočník, DiS.
Telefonní číslo:                                 702 289 539
Působnost:                                       Teplice a spádové obce
Provozní doba:                                 pondělí - pátek od 8.00 do 16.00 hod
Identifikátor sociální služby:            7729470

 

Sociální služba byla poskytována od 1.10.2013 do 30.6.2015. V tomto období byla podpořena prostřednictvím individuálního projektu Ústeckého kraje - PIRK 2 (VZ-SV-5/INV/2013). Během tohoto období bylo podpořeno 41 uživatelských rodin, bylo poskytnuto v jejich prospěch 1065 kontaktů a 1947 inteervencí.

Poskytování sociální služby s názvem Poradenské centrum Teplice (ID 7729470) byl ukončena ke dni 30.6.2015. Telefonní číslo je v současné době stále platné a převedeno k sociální službě Poradenské centrum Krupka.

Od 1.7.2015 je lokalita Teplice, stejně jako agenda s tím spojená zahrnuta do působnosti sociální služby s názvem Poradenské centrum Krupka