Poradenské informační centrum Trmice - odborné sociální poradenství

Adresa: Gogolova 29/2
400 04 Trmice

Tel.: 475 501 774

Email: poradna.tmice@seznam.cz, romano.j@seznam.cz

Otevírací doba:   Po 08:00 – 10:00
                            Út 08:00 – 10:00
                            Stř 08:00 – 10:00
                            Čt 08:00 – 10:00
                            Pá 08:00 – 10:00

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Cichý
GSM: 774 214 357

Personální zabezpečení: Jana Chudobová – sociální pracovník
 

POSLÁNÍ PORADENSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA TRMICE:
Posláním Poradenského informačního centra Trmice je zajištění vybraných sociálních služeb a dalších fakultativních činností osobám, které se ocitli v sociální nouzi.

CÍL PORADENSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA TRMICE:
Cílem Poradenského informačního centra Trmice je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu sociálně vyloučených obyvatel nebo obyvatel ohrož. sociálním vyloučením.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Etnické menšiny
 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohr. společensky nežádoucími jevy
 • Lidé, kteří ztratili zaměstnání a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

 

VĚKOVÁ STRUKTURA:

 • Dorost: 16 – 18 let
 • Mladí dospělé: 19 – 26 let
 • Dospělí: 27 – 64 let
 • Mladší senioři: 65 – 80 let

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • zákonné činnosti dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • dluhové poradenství – pomoc při vyřizování přeplatků/nedoplatků, sepsání splátkových kalendářů, řešení exekucí aj.
 • poradenství v oblasti sociálních dávek – pomoc při vyřizování soc. dávek (příspěvek na bydlení, hmotná nouze aj.)
 • poradenství v oblasti pracovně právních vztahů –
 • poradenství v oblasti bydlení – psaní nájemních smluv, poradenství při hledání bydlení aj.
 • poradenství v oblasti školství a vzdělávání – vyhledávání rekvalifikačních a dalších vzdělávacích kurzů aj.
 • poradenství v oblasti trestního práva
 • právní poradenství