Poradenské informační centrum Trmice - terénní program

Adresa:  Gogolova 29/2
               400 04  Trmice

Tel.:       475 501 774

Email:  poradna.tmice@seznam.cz   

           romano.j@seznam.cz

Otevírací  doba:  Po 10:00 – 14:00
                           Út 10:00 – 14:00
                           Stř 10:00 – 14:00
                           Čt 10:00 – 14:00
                           Pá 10:00 – 14:00

Kontaktní osoba:  Mgr. Martin Cichý 
GSM:     774 214 357

Personální zabezpečení: Jana Chudobová – sociální pracovník
                                        Petr Globočník - sociální pracovník
                                        

POSLÁNÍ PORADENSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA TRMICE:  
Posláním Poradenského informačního centra Trmice je zajištění vybraných sociálních služeb a dalších fakultativních činností osobám, které se ocitli v sociální nouzi.

 

CÍL PORADENSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA TRMICE:
Cílem Poradenského informačního centra Trmice je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu sociálně vyloučených obyvatel nebo obyvatel ohrož. sociálním vyloučením.

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Etnické menšiny
 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohr. společensky nežádoucími jevy
 • Lidé, kteří ztratili zaměstnání a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

 

VĚKOVÁ STRUKTURA:

 • Dorost: 16 – 18 let
 • Mladí dospělé: 19 – 26 let
 • Dospělí: 27 – 64 let
 • Mladší senioři: 65 – 80 let

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • zákonné činnosti dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • základní poradenství
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • doprovod na instituce
 • předávání kontaktů na samosprávy či organizace zaměřené na odborné na odbornou sociální pomoc

Potravinový servis

Služby v oblasti nezaměstnanosti

 • poradenství a případná asistence u zaměstnavatelů
 • vyhledávání vhodného zaměstnání
 • sepisování životopisu
   

 

Poskytovatel neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb: Ústecký kraj

Odkaz na internetové stránky poskytovatele: www.kr-ustecky.cz