Amen sam ade_Hier sind wir_Tady jsme

 

Název projektu:                Amen sam ade, Hier sind wir, Tady jsme

Realizátor projektu:          Brücke/Most Stiftung (DE)

Partner projektu:              Romano jasnica, spolek

Období realizace projektu: 1.3.2016 - 30. 9. 2016

Odkaz na webové stránky projektu: bmst.eu/projekte/laufende_projekte/amen-sam-ade-hier-sind-wir-tady-jesmy.htm

 

Cíle projektu:

 • Projekt "Amen sam ade! Hier sind wir! Tady jsme!" sleduje tři hlavní cíle: empowerment, osvětu, propojení
 • V Drážďanech jsou cílovými skupinami uprchlíci a osoby bez domova, v severních Čechách z majoritní společnosti vyčleňované skupiny Romů. Vždy během dvou workshopů a dvou pouličních akcí (v ČR a Německu) reflektujeme aktuální situaci v obou zemích, ve kterých jsou zejména Romové a uprchlíci ve velké míře silně stigmatizováni. Vědomě zveme také osoby bez domova, aby se našeho projektu účastnili a chceme poukázat na to, že nouze postihuje všechny lidi.
 • Interesovaná veřejnost má možnost přijít do kontaktu během pouliční akce Street Store s Romy, uprchlíky či bezdomovci a seznámit se s jejich životním příběhem stejně jako se může informovat o činnosti partnerských organizací. Dalším cílem projektu propojení mezi jednotlivými institucemi a spolky na území Saska a severních Čech, kteří se angažují v oblasti sociální práce s výše zmíněnými cílovými skupinami. Jako závěrečná akce proběhne tedy na konci srpna v Drážďanech konference sociální pracovníků.
 • převzato z webových stránek: bmst.eu/cz/projekte/laufende_projekte/amen-sam-ade-hier-sind-wir-tady-jesmy.htm

 

Základní informace o projektu:

 • v rámci projektu se uskuteční společná setkávání  - semináře (workshopy), které budou probíhat v SRN (Drážďany) a v České republice (Trmice, případně Ústí nad Labem). V ČR jsou semináře určeny pro všechny Romy z okolí Trmic či Ústí nad Labem, kteří mají chuť něco ve svém okolí, ve svých životech změnit a oprostit se od často okolím připisované "role oběti". Tyto workshopy budou probíhat od června do srpna 2016.
 • v rámci projektu se uskuteční tzv. Streetstore.

 

Termíny

 • Akce v Drážďanech:

               workshopy: 7. a 28. června 2016

               pouliční akce Street Store: 22. června 2016, druhý termín bude uveřejněn

 • Akce v Trmicích

               workshopy: 31. května a 13. července 2016

               pouliční akce Street Store: 10. června a 27. července 2016

 • Konference sociálních pracovníků 29.-30. srpna 2016 v Drážďanech

 

Seminář (workshop) v Trmicích dne 31. 5. 2016

 • Seminář je určen pro všechny Romy z okolí Trmic či Ústí nad Labem, kteří mají chuť něco ve svém okolí, ve svých životech změnit a oprostit se od často okolím připisované "role oběti". Společně s účastníky chceme reflektovat aktuální situaci a vymyslet koncept pro příští setkání 13. července.
 • https://bmst.eu/cz/termine/index.php?tid=3485

 

 

Streetstore v Trmicích dne 10. 6. 2016

 •  Dne 10. června 2016 uspořádá trmická organizace Romano Jasnica The Street Store v České republice – tzv. obchod na ulici s ošacením a různými službami pro potřebné. Akce bude organizována v rámci česko-německého projektu “Hier sind wir. Amen sam ade. My jsme tady.” kde Romano Jasnica spolupracuje s drážďanskou Nadací Brücke/Most na několika přeshraničních motivačních workshopech pro marginalizované či diskriminované skupiny obyvatel (uprchlíci, bezdomovci, Romové). Street Store realizují účastníci seminářů s cílem ukázat, že nejsou jen ti, co pomoc přijímají, nýbrž ti, kteří se chtějí z tého role vymanit.

 •   Náš “Street Store” bude otevřen v blízkosti pošty v Trmicích od 15 do 19 hodin.  Mimo nabídky ošacení, kterou si budou moci potřební zdarma vzít, bude rovněž možné využít zdarma lékařského poradenství. Street Store se liší svým konceptem vůči např. charitativním sbírkám.  právě tím, že klade důraz charakter setkání  a osobní vazby mezi svými účastníky – “prodavači a nakupujícími”.  Srdečně zveme všechny, kterým můžeme naší nabídkou pomoci a rovněž ty, kteří chtějí darovat ošacení a přispět dobré věci.

 •  Myšlenka Street Store pochází z Kapského města a od ledna 2014 našel nápad spoustu pokračovatelů, kteří pořádají akce Street Store po celém světě.

 •  více také na internetovém deníku "e-usti.cz": https://www.e-usti.cz/zpravy/3929-svetovy-projekt-the-street-store-miri-do-trmic

 

 

 

Realizováno za finanční podpory evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu  "Hallo Nachbar-Ahoj sousede" Interreg V A 2014-2020".

Fotogalerie: „Amen sam ade_Hier sind wir, Tady jsme“

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: „Amen sam ade_Hier sind wir, Tady jsme“

Tato fotogalerie je prázdná.