Dobrý začátek: Inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči"

 

Název projektu v CZ:          Dobrý začátek: Inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči

Název projektu v AJ:         Sure start: inclusive methods of work with children and parents

Realizátor projektu:           SCHOLA EMPIRICA, z.s.
                                            Výjezdová 510
                                            190 11 Praha 9
                                            IČ: 26645726
                                            E-mail: info@scholaempirica.org

Partner projektu:                Romano jasnica, spolek

Období realizace projektu:  1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Odkaz na webové stránky projektu:  scholaempirica.org/projekty/

 

Kontaktní osoby realizátora projektu:

  • Egle Havrdová, MA, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Vyhnánková


Kontaktní osoby partnera projektu:

  • Mgr. Martin Cichý

 

Projekt "Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči, CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000193 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.