Název projektu: "Od hraní k učení aneb z předškolky do školy"

Název projektu v anglickém jazyce: "From playing to learning or from preschool to school"

Příjemce grantu: Sdružení Romano jasnica

Doba realizace: duben 2015 - březen 2016


Popis projektu:

Projekt reaguje na zvýšenou potřebu začlenění dětí a mládeže, zejména z romských rodin, do aktivit, které jim umožní vstoupit, zapojit se a úspěšně setrvat v hlavním vzdělávacím proudu. Dílčími cíli projektu je zapojení dětí do předškolního vzdělávání prostřednictvím aktivit předškolního centra, podpora vzdělávání prostřednictvím individuální, ale i skupinové práce, rozvoj podpůrných aktivit NZDM a dále rozvoj aktivit zaměřených na podporu rodin a kompetencí rodičů. Důležitou součástí projektu je spolupráce s Univerzitou J.E.Purkyně a se ZŠ Trmice.


Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 3 do 14 let.


Podpořené aktivity:

1. Předškolní centrum Šneček

2. tzv. barevná diagnostika

3. Individuální podpora vzdělávání prostřednictvím studentů Univerzity J. E. Purkyně

4. Skupinová podpora vzdělávání prostřednictvím doučování  v nízkoprahovém zařízení pro děti M. C. Zefyríno

5. Podpůrné aktivity nízkoprahového zařízení pro děti M. C. Zefyríno

6. Podpora kompetencí rodičů  rozvíjení potenciálů svých dětí

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants

www.eeagrants.org

 

Závěrečná tisková zpráva k projektu závěrečná tisková zpráva.pdf (212241)