Podpora rozvoje a vzdělávání dětí ze sociálně vyloučené lokality Trmice prostřednictvím podpory a motivace k dalšímu vzdělávání na středních školách

 

Název projektu:                  Podpora rozvoje a vzdělávání dětí ze sociálně vyloučené lokality Trmice prostřednictvím podpory a motivace k dalšímu vzdělávání na středních školách

Realizátor projektu:             Romano jasnica, spolek

Poskytovatel dotace:            Krajský úřad Ústeckého kraje (Fond Ústeckého kraje)

Období realizace projektu:   1.1.2016 - 31. 7. 2016

 

Cíle projektu

  • Cílem projektu je zvýšit úspěšnost nejméně 20 žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí z Trmic při přijímacím řízení na střední školy.
  • Konkrétní cíle (hlavní):
  • podpora a rozvoj motivace romských žáků základních škol k dalšímu studiu na středních školách
  • příprava na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vybrané střední školy

 

Hlavní aktivity projektu

  • Stimulační kurz  (Stimulační kurz proběhl v období od 21.1. 2016 do  24. 1. 2016 ve Sloupu v Čechách a byl určen pro žáky osmých a devátých ročníků ZŠ. Cíle stimulačního kurzu: výběr a doporučení budoucího povolání, výběr konkrétního středoškolského/učňovského studijního programu; příprava na nové sociální prostředí, motivace k dalšímu vzdělávání).
  • Podpora při přípravě na přijímací zkoušky na střední školu

 

 

Projekt  byl realizován prostřednictvím podpory Ústeckého kraje (z Fondu Ústeckého kraje).