Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2

 

Název projektu:                   Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2

Registrační čslo projektu:   CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703

Období realizace projektu:  1.4. 2017 - 31.3.2020

 

Dílčí cíle projektu

 • zajištění sociální služby s názvem Poradenské centrum Louny
 • zajištění sociální služby s názvem Poradenské centrum Krupka
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Více zde: https://romanojasnica.webnode.cz/provozovny/poradenske-centrum-louny/
Hlavní aktivity projektu:

 

Klíčové aktivity projektu

 • zajištění sociální služby s názvem Poradenské centrum Louny: prostřednictvím projektu bude zajištěn provoz sociální služby "Poradenské centrum Louny" (ID 2714387). Prostřednictvím projektu bude zajištěna sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Lounech a v Postoloprtech. V rámci projektu budou zabezpečeny zákonné činnosti sociální služby: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; c) sociálně terapeutické činnosti; d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Předpokládáme, že během realizace projektu bude podpořeno minimálně 24 rodin, 104 osob.
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  Více zde: https://romanojasnica.webnode.cz/provozovny/poradenske-centrum-louny/v
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  Více zde: https://romanojasnica.webnode.cz/provozovny/poradenske-centrum-louny/
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  Více zde: https://romanojasnica.webnode.cz/provozovny/poradenske-centrum-louny/
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  Více zde: https://romanojasnica.webnode.cz/provozovny/poradenske-centrum-louny/
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  Více zde: https://romanojasnica.webnode.cz/provozovny/poradenske-centrum-louny/
 • zajištění sociální služby s názvem Poradenské centrum Krupka: prostřednictvím projektu bude zajištěn provoz sociální služby "Poradenské centrum Krupka" (ID 9817183). Prostřednictvím projektu bude zajištěna sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Krupce a v Teplicích. V rámci projektu budou zabezpečeny zákonné činnosti sociální služby: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; c) sociálně terapeutické činnosti; d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Předpokládáme, že během realizace projektu bude podpořeno minimálně 60 rodin, 260 osob.

 

Období realizace

 • 1.4.2017 - 31. 3. 2020