Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Název projektu v CZ:          Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Název projektu v EN:          Social activation services for families with children in Štětí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003885

Období realizace:                1.1.2017 - 31. 12. 2019

 

Cíle projektu

  • přispět k sociální integraci sociálně vyloučených rodin ve městě Štětí do společnosti prostřednictvím zajištění a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a souvisejících, navazujících programů 
  • zlepšení životní úrovně rodin ze sociálně vyloučených lokalit ve Štětí a zvýšení sociálních dovedností jejich jednotlivých členů

 

Cílová skupina

  • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

 

Klíčové aktivity

  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi: systematická podpora rodin ze sociálně vyloučených aktivit ve Štětí prostřednictvím sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Předpokládáme, že po dobu realizace projektu bude podpořeno minimálně 24 uživatelských rodin.
  • Zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí: zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí v návaznosti a v kooperaci s poskytovanou sociální službou. Předpokládáme, že po dobu realizace projektu bude podpořeno minimálně 12 rodin.
  • Pravidelný kontakt a spolupráce s institucemi:  aktivita zaměřená na budování a posilování spolupráce mezi pracovníky projektu a pracovníky relevantních institucí, především pracovníky Města Štětí a OSPOD Litoměřice.
  • Metodické vedení, řízení a administrace projektu:  koordinace a efektivní implementace aktivit projektu, aktivita zaměřená na na metodické vedení, koordinaci a úspěšnou implementaci dílších aktivit projektu - zajištění metodického, administrativního a koncepčního servisu pro pracovníky realizačního týmu.

 

Projekt je realizován v rámci  výzvy "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva", číslo výzva 03_15_026.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.