Vzdělávání pracovníků Sdružení Romano jasnica

 

Název projektu:                  Vzdělávání pracovníků Sdružení Romano jasnica

Realizátor projektu:             Romano jasnica, spolek

Poskytovatel dotace:            Ministerstvo pro místní  rozvoj ČR

Období realizace projektu:   1.1.2016 - 31. 12. 2016

 

Cíle projektu

 • Cílem projektu je zvýšení odbornosti a znalostí pracovníků, kteří poskytují poradenství v oblasti bydlení v obcích a městech, na jejichž území se vyskytují sociálně vyloučené lokality. 
 • Konkrétní cíle (hlavní):
 • zvýšit odbornost a znalosti pracovníků organizace prostřednictvím uspořádaných vzdělávacích akcí
 • zpracovat metodiku pro poskytování poradenství v oblasti bydlení


Základní informace o projektu

 • Předmětem projektu je zvyšování odbornosti pracovníků Romano jasnica, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji.
 • v rámci projektu budou uspořádány vzdělávací akce pro pracovníky organizace k problematice bydlení
 • v rámci projektu budou poskytovány metodické konzultace a podpora pracovníkům (při řešení zakázek souvisejících s problematikou bydlení, nájemních vztahů
 • v rámci projektu bude zpracována metodika pro poskytování poradenství v oblasti bydlení


Hlavní aktivity projektu

 • odborné vzdělávací akce pro pracovníky Romano jasnica, spolek
 • zpracování "Metodiky pro poskytování poradenství v oblasti bydlení"
 • metodická a právní podpora pro pracovníky Romano jasnica, spolek

 

 

Projekt je realizován za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)