Spolupracující organizace

 

 • Město Trmice
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Město Louny
 • Město Štětí
 • Nadace Dagmar a Václava Havlových
 • Drug out club 
 • Základní škola Trmice
 • Praktický lékař pro děti a dorost Mudr. Věra Slabá
 • Drom - romské středisko
 • Slovo 21
 • Univerzita J. E. Purkyně - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie
 • SPI Most
 • Úřad práce Ústí nad Labem
 • Magistrát města Ústí nad Labem
 • Poradna při finanční tísni o.p.s.
 • Potravinová  banka ČR
 • Nadace Olgy Havlové
 • Shola Empirica, z.s.
 • MŠ Písnička Krupka
 • MŠ Štětí